• CLB Tiếng Anh GLN
    Ngoài những khóa học ưu việt giúp người học đạt được mục tiêu của mình, Trung tâm Anh Ngữ GLN còn tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, cho học viên một cơ hội "sống" trong môi trường tiếng Anh toàn diện.
  • Khóa Học Tiếng Anh Tổng Quát
    Khóa học được thiết kế dành cho các học viên có nhu cầu học tiếng Anh để nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
  • Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp
    Khóa học nhằm giúp cho học viên phát triển các kỹ năng nghe và nói trong giao tiếp hàng ngày và công việc.

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn