Học viên cần đọc kỹ trước khi đăng ký các khóa học tại GLN

NỘI QUY HỌC TẬP

PHẦN 1 – NGHỈ HỌC

- Học viên chỉ được phép nghỉ học/ trì hoãn việc học không quá 20% số buổi đăng ký. Quá số thời gian này, quyền học tập của học viên tại GLN sẽ bị hủy bỏ.

- Đối với các lớp học 1:1, học viên nghỉ học cần báo trước 48h. Thời gian nghỉ/trì hoãn không quá 20% số buổi học đã đăng ký.

PHẦN 2 – ĐẾN MUỘN

- Học viên được phép đến muôn tối đa 20 phút.

- Với các lớp 1:1: trong trường hợp khẩn cấp, học viên cần thông báo cho nhân viên trung tâm và giáo viên (qua điện thoại), giáo viên sẽ chờ trong lớp học. Nếu học viên không đến và không thông báo, nhân viên trung tâm và giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học đó sau 20 phút.

PHẦN 3 – HOÀN HỌC PHÍ

- Việc hoàn học phí chỉ được xem xét khi học viên đã nộp đủ học phí và đối với các trường hợp sau
+ GLN không mở được lớp theo đúng kế hoạch. Học viên có yêu cầu sẽ được hoàn lại 100% học phí
+ Học viên thông báo trước 5 ngày khi khóa học bắt đầu sẽ được hoàn lại 75% học phí.

- Học viên cần gửi bản yêu cầu Refund form tại văn phòng GLN. Yêu cầu sẽ được xem xét cẩn thận và sẽ được duyệt & chi trả trong thời gian 10 ngày làm việc. Học phí sẽ được hoàn lại bằng hình thức chuyển khoản.

PHẦN 4 – CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA HỌC VIÊN

- Yêu cầu của học viên cần được đưa cho nhân viên GLN ngay lập tức. Học viên phải điền vào đơn Student Request và nộp lại cho nhân viên phụ trách ngay sau đó. Yêu cầu của học viên bao gồm:
+ Không hài lòng với trình độ giáo viên
+ Không hài lòng với tài liệu khóa học
+ Bảo lưu khoá học

- Sau khi được ban giám đốc GLN duyệt yêu cầu trên, nhân viên tiếp nhận yêu cầu đó chịu trách nhiệm thông báo cho học viên thông qua điện thoại hoặc e-mail về việc yêu cầu đã được duyệt hay chưa. Nếu có thay đổi, học viên phải chờ nhân viên trung tâm phổ biến.

PHẦN 5 – THAY ĐỔI KHÓA HỌC

- Học viên cần điền vào Student Request và nộp lệ phí tại văn phòng, sự thay đổi sẽ được ban giám đốc GLN xem xét & phê duyệt xem lí do đổi khóa học có chính đáng không. Lí do chính đáng bao gồm:
+ Thời gian của khóa học không phù hợp
+ Khóa học không phù hợp (chỉ áp dụng nếu sau 2 buổi đầu tiên học viên đi học mà không phù hợp với khóa Học)

- Học viên được thay đổi khóa học tối đa 1 lần.

- Lệ phí thay đổi khóa học là 1.000.000 VND

PHẤN 6 – BẢO LƯU KHOÁ HỌC

- Chỉ áp dụng trường hợp bảo lưu khóa học đối với những học viên đã đóng đủ học phí. Học viên sau khi đã xin bảo lưu thì không được phép hoàn phí nhưng được phép chuyển nhượng học phí sang cho người khác.

- Lệ phí bảo lưu khóa học là 1.000.000 VND.

- Học viên chỉ được bảo lưu khóa học một lần duy nhất.

- Học viên đã học quá 50% thời lượng sẽ không được bảo lưu khóa học.

- Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 3 tháng. GLN sẽ chỉ chấp nhận bảo lưu khóa học với những trường hợp học viên có lý do chính đáng.


Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn