Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách


Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.gln.edu.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn.

Chính Sách này mô tả cách www.gln.edu.vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên www.gln.edu.vn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

  • Khi Khách Hàng có nhu cầu được tư vấn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để công ty liên hệ lại với khách hàng.
  • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác.
  • Khách Hàng đồng ý cho www.gln.edu.vn lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc tư vấn khách hàng thông qua dịch vụ chat Subiz của www.gln.edu.vn

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  • Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và www.gln.edu.vn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của www.gln.edu.vn.
  • www.gln.edu.vncó các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. www.gln.edu.vn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập. Khi thu thập dữ liệu, www.gln.edu.vn thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • www.gln.edu.vn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của www.gln.edu.vn.
  • Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của www.gln.edu.vn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống www.gln.edu.vn, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

  • www.gln.edu.vn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
  • Tư vấn các chương trình khóa học cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu của Khách Hàng
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

  • www.gln.edu.vn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để www.gln.edu.vn cung cấp dịch vụ/khóa học cho Khách Hàng
  • Ngoài các trường hợp nêu trên, www.gln.edu.vn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, www.gln.edu.vn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của www.gln.edu.vn 1800 6369 hoặc gửi email đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn