«
  »

  Đối tác

  Bắt đầu từ ngày 20/06/2014, Trung tâm Anh Ngữ GLN bắt đầu triển khai Chương trình hợp tác đặc biệt giữa trung tâm Anh Ngữ GLN và Maritime Bank.
  Từ tháng 1/10/2014, GLN phối hợp cùng GP Bank đưa ra chương trình ưu đãi đặc biệt cho các học viên có thẻ GP Bank.

  Đăng ký nhận tư vấn
  Và kiểm tra trình độ miễn phí

  Đăng ký nhận tư vấn