2 công thức đơn giản giúp bạn ứng phó với mọi câu hỏi trong Speaking Part 1

Speaking Part 1, nghe thì có vẻ đơn giản dễ ăn nên các bạn chủ quan nhưng Examiner chỉ cần hỏi vặn thêm 1 câu thì bạn có chắc sẽ trả lời trót lọt không? Dưới đây là 2 công thức đơn giản để bạn ứng phó với mọi câu hỏi trong Speaking Part 1 nhé.

Bạn nên nhớ, đây là thời điểm để bạn tạo được hình ảnh tốt, lấy được thiện cảm của Examiner đó. Vậy nên, bạn chỉ cần đưa ra những câu trả lời ngắn gọn và đơn giản thôi, không cần thiết sử dụng từ vựng khó.

Tuy nhiên, nếu ngay cả những câu dễ mà bạn cũng lúng túng hay trả lời vòng vo thì chắc chắn, bạn đã làm mất điểm của mình rồi đó. Dưới đây là 2 mẹo trả lời Part 1 xvô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả to lớn nhé:

Cách 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi (give a direct answer).
Cách 2: Đưa ra giải thích hoặc ví dụ (give an explanation or an example).

Một số ví dụ dưới đây sẽ khiến bạn hình dung dễ hơn về 2 công thức trả lời trên.

1. What type of photos do you like taking?

– Trả lời theo cách đưa ra câu trả lời trực tiếp:  I really like to take pictures of the landscapes where I go to.

– Trả lời theo cách đưa ví dụ: For example, when I visited Japan last month, I took a lot of photos of the beautiful cherry blossoms there.

2. What do you do with photos you take?

– Trả lời theo cách đưa ra câu trả lời trực tiếp: Sometimes I share my photos with my friends and family by posting the photos on social media.

– Trả lời theo cách đưa ra lời giải thích:  The reason is because whenever I take part in an interesting event or visit a beautiful destination, I want others to also know about those things.

3. When you visit other places, do you take photos or buy postcards?

– Trả lời theo cách đưa ra câu trả lời trực tiếp: I prefer taking photos.

– Trả lời theo cách đưa ra lời giải thích: Because I want to have myself in the pictures. This is a great way to have memories of my journeys.

4. Do you like people taking photos of you?

– Trả lời theo cách đưa ra câu trả lời trực tiếp: Sometimes, only on special occasions.

– Trả lời theo cách đưa ví dụ: For instance, my friends and family took a lot of photos of me in my wedding or my graduation ceremony.

Nghe thì có vẻ phức tạp vậy thôi nhưng nếu bạn thực hành nhiều lần sẽ chẳng còn lo Examiner làm khó mình nữa. Speaking IELTS là cơ hội để mình gây được thiện cảm thì tội gì mà không học cho bằng được 2 công thức trên bạn nhỉ.

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]