Các lỗi ngữ pháp cơ bản cần tránh trong bài thi IELTS

Có kinh nghiệm chấm thi IELTS trong nhiều năm, hiểu được những lỗi sai mà thí sinh hay mắc phải nhất, Simon đã tổng hợp lại những thắc mắc phổ biến nhất giúp bạn học IELTS cải thiện điểm số hơn.

IELTS Vocabulary: culture / a culture

Từ “culture là một từ khó bởi nhiều lúc nó sẽ được dùng như danh từ đếm được và có khi lại được dùng như danh từ không đếm được. Vì vậy, với việc hiểu sâu về ý nghĩa của nó sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn trong bài thi Writing IELTS.

Ví dụ:

Culture ( không đếm được): không sử dụng với “a”, không biến nó thành danh từ số nhiều.

Culture trong trường hợp mang nghĩa phong tục, thói quen, niềm tin, hoặc cách sống, suy nghĩ về nghệ thuật, âm nhạc.

– I’m studying European culture. (everything from beliefs to art)
– This city is full of culture and history. (art, old buildings, traditional food etc.)

Culture ( đếm được): các nền văn hóa

Khi “culture” được sử dụng như danh từ đếm được, nó mang nghĩa bạn muốn ám chỉ đến một nhóm người, một nền văn hóa, lúc này “ a culture “ đồng nghĩa với “a society’ hay “a community”

– Children are taught to respect different cultures. (different groups of people)
– Traditional cultures are disappearing. (traditional societies or communities)

IELTS Grammar: ‘most’ or ‘most of’?

Chúng ta nên viết là “most people”, “most of people”, hay “ most of the people?

Câu trả lời là:
–       Không nên viết “most of people”
–       “ Most of the people” sẽ sử dụng khi bạn nói về một nhóm người cụ thể.

VD: Most of the people in my department.

Đối với Writing và Speaking IELTS, “most people” sẽ là lựa chọn thông minh nhất.

Dưới đây là một vài ví dụ cho bài thi Writng:

English is taught in most countries. (most of countries)
Most people agree that the ability to speak English is a useful skill.
Most products are made in factories rather than by hand.
Crime is on the increase in most major cities.

IELTS Grammar: So sánh nhất mà không dùng “the”

Nếu bạn luôn đinh ninh rằng trước tính từ so sánh nhất luôn phải dùng “the” thì bạn nên thay đổi quan điểm với một số trường hợp dưới đây:
– Không dùng “the” khi nó mang nghĩa “at its…” or “at their…”:

The unemployment rate was at its highest in the UK.

Một vài ví dụ, không cần dùng “the” trước tính từ so sánh nhất.

1. Rainfall is highest in October. (Rainfall is at its highest in October)
2. Temperatures are warmest in the south of the country. (at their warmest)
3. Traffic is slowest between 7 and 9am. (at its slowest)

– Tính từ so sánh nhất được sử dụng sau dạng sở hữu

My highest IELTS score was…
His fastest running time was…
Britain’s oldest person is…

IELTS Grammar: affect or effect?

“Affect” là động từ, nên bạn không thể viết “affect on”, affect thường đi kèm danh từ sau đó.

Smoking affects your health. (smoking affects on your health)
The Internet is affecting our way of life.
Children are affected by what they see on television.
“Effect” là danh từ, sử dụng theo cấu trúc “ have an effect on”.

Smoking has a harmful effect on your health.
The Internet is having a significant effect on our way of life.
Television can have a negative effect on children.
Which is better: “like normal” or “as usual”?

Sẽ có một số trường hợp vẫn sử dụng “like normal”, nhưng sẽ ăn điểm hơn khi chúng ta sử dụng “as usual”

Có thể đặt cụm “for example” ở giữa câu như thế này được không: “There are many environmental problems, for example, people litter everywhere”?

Cách sử dụng trên không đúng, để tránh những nhầm lẫn này, giám khảo Simon khuyến khích dùng “for example” chỉ ở đầu câu, và “such as” ở giữa câu.

VD: There are many environmental problems, such as air pollution

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us