Giới từ là gì? Một số giới từ đặc biệt cần nắm vững trong IELTS Writing.

Giới từ là chủ điểm ngữ pháp quan trọng xuất hiện trong hầu hết các bài thi năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt đối với bài thi IELTS, việc mô tả số liệu trong Writing Task 1 yêu cầu bạn phải hiểu đúng cách sử dụng của giới từ. Tuy nhiên, do không có bất kỳ một quy tắc nhất định nào để sử dụng giới từ, cho nên thí sinh vẫn gặp nhiều nhầm lẫn không đáng có. Do vậy, bài viết dưới đây GLN sẽ chia sẻ với bạn các giới từ thường xuyên gặp nhất trong bài thi IELTS Writing và cách sử dụng đúng của chúng nhé!

Giới từ là gì? Một số giới từ đặc biệt cần nắm vững trong IELTS Writing.

Định nghĩa: 

Giới từ là những từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết danh từ, động từ hoặc tính từ với một danh từ hoặc đại từ sau nó.

E.g: 

 • Now, let’s move on to item six on the agenda.
 • Be careful. The hem of your dress is dragging along the floor

Các loại giới từ thường gặp trong bài thi IELTS: 

Giới từ chỉ mối quan hệ theo chiều dọc
above: ở trên after: phía sau below: ở dưới beneath: dưới thấp 
down: ở dưới on: ở ngay trên on top of: ở trên cùng over: ở trên cao
under: dưới cùng underneath: ngay bên dưới up: hướng lên

Ví dụ: 

 • Above over mang ý nghĩa chỉ vị trí như nhau, tương tự như với below under.

The refuge is in the hills above the town.

The temperature was below freezing last night.

 • To chỉ một cột mốc: increase/decrease to + số liệu: tăng đến/giảm xuống mức

The number of students increased to 10,000 after 2 years.

Giới từ chỉ mối quan hệ theo chiều ngang
against: đối diện along: dọc theo alongside: dọc bên cạnh around: xung quanh 
at: tại beside: bên cạnh between: ở giữa by: qua
in: ở trong near: bên cạnh next to: kế bên on: bên trên

Ví dụ: 

 • Ta dùng at để chỉ chính xác một địa điểm: at the bus stop, at 8 Baker Street;
 • Dùng on khi miêu tả một vật nằm trên một mặt phẳng, bề mặt, hay một đường thẳng: on the table, on the river, on Oxford Street;
 • In được sử dụng khi có thứ gì đó bao trùm một vật thể khác: in the wood, in class,..
 • Ta dùng beside alongside để mô tả khoảng cách gần đối chiếu với một đường thẳng cho trước: Warehouses were built beside /alongside the motorway.
 • Between được dùng để so sánh giữa 2 đối tượng: fluctuate/a fluctuation between… and….: biến động ở mức giữa…. và….

The unemployment rate of Vietnam fluctuated around 10% from 2007 to 2010

Giới từ chỉ chuyển động theo chiều dọc
down (to): hạ (đến) off: tận dưới cùng on: ở trên
onto: về phía trên over: bên trên up (to): tăng (đến)

Ví dụ: 

 • Ta sử dụng giới từ up down cho sự chuyển động lên xuống: Keep to the right as you go down the stairs.
 • Từ on off thường được dùng để mô tả việc đi lên hoặc xuống phương tiện giao thông như xe bus, xe, máy bay, tàu, thuyền, xe đạp… (ngoại trừ xe ô tô sẽ dùng với into và out of a car)
 • Từ over được sử dụng khi một vật thể vượt qua, hành động đi lên rồi đi xuống qua 1 chướng ngại vật cản đường:  The burglar leaped over the garden fence as he ran away from us.
Giới từ chỉ chuyển động theo một hướng nhất định
at: tại điểm away from: cách xa một vị trí ban đầu down: xuống thấp down to: xuống thấp đến 
from: từ into: đi vào (trong) onto: đi lên trên (đến) by: qua
out of: ra khỏi to: đến towards: tiến lên phía trước up to: lên đến (điểm)

Ví dụ: 

 • to at luôn đứng sau động từ: Go to school, be at school,… throw that book to me,…
 • Ta có thể dùng up to hoặc towards khi chúng ta tới gần ai đó hoặc điều gì đó: Do you think I can go towards him and ask for his autograph?

The scientist moved quietly towards the group of grazing animals.

 • Dùng up (to)down (to) để chị sự đi lên xuống phía Bắc Nam trong một quốc gia: We’ve just come down to Canberra from Darwin.
 • Dùng around để chỉ chuyển động vòng quanh: We drove (a)round the roundabout three times before we took the correct exit.
Giới từ chỉ thời điểm (mốc thời gian)
at: tại in: trong on: vào

Ví dụ: 

 • Ta dùng at với một thời điểm nhất định, một dịp đặc biệt (e.g. celebrations): at five to seven, at Christmas, at night, at the weekend (US English on the weekend)
 • Dùng in để chỉ một thời điểm (1 phần của) 1 ngày, 1 tháng, 1 mùa, 1 năm, 1 thế kỷ,..: in the evening, in December, in 1999, in the winter, in the twentieth century
 • On được dùng với một ngày trong tuần, một dịp đặc biệt, một buổi: on Thursday, on (the morning of) the 31st of October, on Christmas Day

Trên đây là bài viết “Giới từ là gì? Một số giới từ đặc biệt cần biết trong IELTS Writing.”. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thêm thông tin để chuẩn bị và luyện tập một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra nếu đang gặp khó khăn trong việc học ngoại ngữ, bạn có thể tham khảo các khóa học tại GLN English Center để có lộ trình học Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất nhé.

Để biết thêm thông tin về các khóa học cũng như chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ hotline tư vấn: 0989 310 113 để được giải đáp cụ thể và miễn phí.

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


  [recaptcha]

  Call Us