Đề thi IELTS Writing 2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing 2020 – Cập Nhật Liên Tục tại BC và IDP. Đề thi thật IELTS được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất.

07/12/2020
07/12/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 12/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 03/12/2020: Task 1: Bar Task 2: Some people think that children should aim to their best at what they are […]
07/12/2020
07/12/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 11/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 07/11/2020: Task 1: Bar Task 2: Some people say that outdoor activities bring benefits to children’s development rather than computer […]
07/12/2020
07/12/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 10/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 10/10/2020: Task 1: The process below shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by […]
05/12/2020
05/12/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 9/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 5/9/2020: Task 1: The diagram below shows the process of making carbonated drinks. Summarize the information by selecting and reporting […]
01/12/2020
01/12/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 8/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 1/8/2020: Task 1: The chart below shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest […]
18/11/2020
18/11/2020

Tổng hợp Bộ Đề Thi IELTS Writing tháng 7/2020

Đề thi IELTS chính thức ngày 2/7/2020: Task 1: The table below shows information and predictions regarding the change in percentage of population aged 65 and […]

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us