Kết quả thi thử IELTS

22/08/2019
22/08/2019

Điểm thi thử IELTS tại Đại hội IELTS UP CAMP 4

Student Listening Reading Writing Speaking Nguyễn Thế Phúc Kháng 6.5 6 5 Nguyen Phuong Huy 8 6.5 6 Nguyen Vinh Hoang 7 7.5 6 Phi Ngoc […]
  Do you like it?0
  Đọc thêm
  14/08/2019
  14/08/2019

  Kết quả thi thử ngày 03/08/2019 tại GLN Phạm Hùng

  Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 4.5 5.0 6.0 5.0 5.0 G002 8.0 8.5 6.0 8.0 7.5 G003 7.0 7.5 5.5 7.0 7.0 G004 […]
   Do you like it?0
   Đọc thêm
   18/07/2019
   18/07/2019

   Kết quả thi thử ngày 06/07/2019 tại GLN Phạm Hùng

   Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 6.5 6.0 6.0 7.0 6.5 G002 6.0 6.0 5.5 x x G003 6.5 6.5 5.0 7.0 6.5 G004 […]
    Do you like it?0
    Đọc thêm
    05/07/2019
    05/07/2019

    Điểm thi thử IELTS tại Đại hội IELTS UP CAMP 3

    Student Listening Reading Writing Speaking Bui Thi Thu Trang 5.5 5.5 4 Chu Thị Minh Phương 7.5 6.5 8 Đinh Bảo Ngọc 7 5.5 6 Đinh […]
     Do you like it?0
     Đọc thêm
     10/06/2019
     10/06/2019

     Kết quả thi thử ngày 01/06/2019 tại GLN Phạm Hùng

     Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 5.0 5.5 5.5 6.0 5.5 G002 5.0 4.5 5.5 6.0 5.0 G003 x x x x x G004 […]
      Do you like it?0
      Đọc thêm

      Nhận ngay học bổng
      1.000.000 VNĐ khi đăng ký
      kiểm tra trình độ

      Call Us