Kết quả thi thử IELTS

13/01/2020
13/01/2020

Kết quả thi thử ngày 4/1/2020 tại GLN Phạm Hùng

Name Listening Reading Writing Speaking Overall Chu Tuấn Cường 6.5 7.5 4.5 5.5 6.0 Đỗ Khánh Thương 6.5 8.5 5.5 6.5 7.0 Lê Nguyên Đán 8.0 […]
  Do you like it?0
  Đọc thêm
  15/11/2019
  15/11/2019

  Kết quả thi thử ngày 2/11/2019 tại GLN Phạm Hùng

  Name Listening Reading Writing Speaking Overall Trần Thanh Hà 5.5 6 5 6 5.5 Nguyễn Hữu An Khánh 6.5 6.5 6 6.5 6.5 Đặng Ngọc Huyền […]
   Do you like it?0
   Đọc thêm
   21/10/2019
   21/10/2019

   Kết quả thi thử ngày 05/10/2019 tại GLN Phạm Hùng

   Name Listening Reading Writing Speaking Overall Nguyễn Công Đăng Minh 6 6 5.5 7 6 Nguyễn Hữu An Khánh 5.5 6.5 6.5 7 6.5 Đồng Quốc […]
    Do you like it?0
    Đọc thêm
    18/09/2019
    18/09/2019

    Kết quả thi thử ngày 07/09/2019 tại GLN Phạm Hùng

    Code Listening Reading Writing Speaking  Overall  G001 5.5 4.5 5 6.5 5.5 G002 6.5 6 5.5 x x G003 5.5 4 5 7 5.5 G004 6 […]
     Do you like it?0
     Đọc thêm
     22/08/2019
     22/08/2019

     Điểm thi thử IELTS tại Đại hội IELTS UP CAMP 4

     Student Listening Reading Writing Speaking Nguyễn Thế Phúc Kháng 6.5 6 5 Nguyen Phuong Huy 8 6.5 6 Nguyen Vinh Hoang 7 7.5 6 Phi Ngoc […]
      Do you like it?0
      Đọc thêm
      14/08/2019
      14/08/2019

      Kết quả thi thử ngày 03/08/2019 tại GLN Phạm Hùng

      Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 4.5 5.0 6.0 5.0 5.0 G002 8.0 8.5 6.0 8.0 7.5 G003 7.0 7.5 5.5 7.0 7.0 G004 […]
       Do you like it?0
       Đọc thêm

       Nhận ngay học bổng
       1.000.000 VNĐ khi đăng ký
       kiểm tra trình độ

       Call Us