Kết quả thi thử IELTS

21/10/2019
21/10/2019

Kết quả thi thử ngày 05/10/2019 tại GLN Phạm Hùng

Name Listening Reading Writing Speaking Overall Nguyễn Công Đăng Minh 6 6 5.5 7 6 Nguyễn Hữu An Khánh 5.5 6.5 6.5 7 6.5 Đồng Quốc […]
  Do you like it?0
  Đọc thêm
  18/09/2019
  18/09/2019

  Kết quả thi thử ngày 07/09/2019 tại GLN Phạm Hùng

  Code Listening Reading Writing Speaking  Overall  G001 5.5 4.5 5 6.5 5.5 G002 6.5 6 5.5 x x G003 5.5 4 5 7 5.5 G004 6 […]
   Do you like it?0
   Đọc thêm
   22/08/2019
   22/08/2019

   Điểm thi thử IELTS tại Đại hội IELTS UP CAMP 4

   Student Listening Reading Writing Speaking Nguyễn Thế Phúc Kháng 6.5 6 5 Nguyen Phuong Huy 8 6.5 6 Nguyen Vinh Hoang 7 7.5 6 Phi Ngoc […]
    Do you like it?0
    Đọc thêm
    14/08/2019
    14/08/2019

    Kết quả thi thử ngày 03/08/2019 tại GLN Phạm Hùng

    Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 4.5 5.0 6.0 5.0 5.0 G002 8.0 8.5 6.0 8.0 7.5 G003 7.0 7.5 5.5 7.0 7.0 G004 […]
     Do you like it?0
     Đọc thêm
     18/07/2019
     18/07/2019

     Kết quả thi thử ngày 06/07/2019 tại GLN Phạm Hùng

     Candidate number Listening Reading Writing Speaking Overall G001 6.5 6.0 6.0 7.0 6.5 G002 6.0 6.0 5.5 x x G003 6.5 6.5 5.0 7.0 6.5 G004 […]
      Do you like it?0
      Đọc thêm
      05/07/2019
      05/07/2019

      Điểm thi thử IELTS tại Đại hội IELTS UP CAMP 3

      Student Listening Reading Writing Speaking Bui Thi Thu Trang 5.5 5.5 4 Chu Thị Minh Phương 7.5 6.5 8 Đinh Bảo Ngọc 7 5.5 6 Đinh […]
       Do you like it?0
       Đọc thêm

       Nhận ngay học bổng
       1.000.000 VNĐ khi đăng ký
       kiểm tra trình độ

       Call Us