Tài liệu luyện thi IELTS

Xê-ri sách dành cho học viên có trình độ tiếng Anh từ Intermediate tới High-Intermediate nhằm giúp các bạn sửa chữa những lỗi cơ bản về ngữ pháp khi viết.

Không một bài văn nào có thể hoàn hảo ngay từ lần viết đầu tiên, mà nó phải được chỉnh sửa rất nhiều lần, làm chủ kỹ năng edit bài viết vô cùng quan trọng

Đầu tư mỗi ngày 15 phút trong vòng 46 tuần, bạn sẽ thành thục 920 từ mới và hơn 200 thành ngữ hữu ích? Đó là những gì cuốn sách mang lại cho bạn.

Am hiểu ngữ pháp không chỉ có nghĩa là bạn thuộc lòng các quy tắc ngữ pháp, mà bạn phải thực sự hiểu cách thức sử dụng chúng

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn