Lịch khai giảng

KHÓA HỌCHỌC PHÍ ƯU ĐÃI KHI ĐÓNG SỚMHỌC PHÍ GỐC
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay
IELTS INTRODUCTION

18:00 - 21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40H
Khai giảng: 30/10/2018

7,920,000(trước 60 ngày)8,415,000(trước 30 ngày)8,910,000(trước 15 ngày)9,900,000(trước 14 ngày)Đăng ký ngay

    Nhận ngay học bổng
    1.000.000 VNĐ khi đăng ký
    kiểm tra trình độ

    Call Us