Thanh toán

Thông tin khoá học
Địa điểm: Trang Thi
Tên lớp: Discoverers_4B
Lịch học: Sun - 10:15-12:15
Ngày bắt đầu: 30/06/2024
Thời gian:(h) 60
Số học viên: 16
Giá gốc: 17,061,000
Giá phải thanh toán: 15,355,000
Thông tin học viên
Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập ngày sinh
Vui lòng nhập điện thoại
Phương thức thanh toán
Thanh toán tiền mặt

GLN Phạm Hùng

Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 62822931

GLN Tràng Thi

Tầng 1 & 8, Tòa nhà Coalimex 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024 39364322
Thanh toán chuyển khoản

Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn


TK 1410206017017 Agribank, CN Mỹ Đình
TK 0451000267554 VCB, CN Thành Công
TK 03201010886681 MSB, CN Thanh Xuân
Thanh toán thẻ tín dụng
Nội dung điều khoản
PHẦN 1 – NGHỈ HỌC/ REQUEST FOR ABSENCE
– Học viên được phép nghỉ học nhưng không quá 20% tổng số giờ trong khóa học. Quá số thời gian này, học viên sẽ cần đóng thêm một khoản phí tương đương và học lại toàn bộ chương trình nếu tổng số điểm kiểm tra thấp hơn 50%. Học viên chỉ được hỗ trợ học bù khi nghỉ học do ốm đau và có giấy xác nhận của bệnh viện. (Students are allowed to be absent from school but not more than 20% of the total hours in the course. Beyond this time, students will need to pay an equivalent fee and re-learn the entire program if the total test score is less than 50%. Students are only supported to make up when absent school due to sickness and certified by the hospital)
– Đối với các lớp học cá nhân 1 thầy – 1 trò, học viên nghỉ (hoặc) thay đổi lịch học cần báo trước ít nhất 48 giờ trước giờ học. Thời gian nghỉ (hoặc) thay đổi lịch học không quá 20% số buổi học đã đăng ký. Các buổi học nghỉ có lý do chính đáng chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp học bù vào thời gian rảnh khác của giáo viên. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo điều này tuyệt đối. Lịch kết thúc lớp cần được đảm bảo đúng tiến độ đã đăng ký. (For 1 on 1 classes, students who want to be absent (or) swift class are required to inform the staff at least 48 hours before the class starts. Students are not allowed to be absent (or) swift class for over 20 percent of the course duration. We’ll try our best to re-arrange the class for you in our teacher free schedule. However, we do not guarantee and it must not affect the class end date.)
PHẦN 2 – ĐẾN MUỘN/ TARDINESS
 Đối với các lớp nhóm: Lớp học sẽ được bắt đầu đúng như thời gian quy định. Học viên được phép đến muộn tối đa 20 phút. Sau 20 phút nếu học viên không đến, trung tâm có quyền hủy bỏ buổi học đó của học viên và vẫn tính học phí của buổi học này. (For group classes: The class will start on time. Students are allowed to come late, but tardiness should not be over 20 minutes. After 20 minutes, if the student still has not arrived, the center has all right to cancel and still charge tuition fee for that lesson)
 Đối với các lớp cá nhân 1 thầy – 1 trò: Trong trường hợp khẩn cấp, học viên cần thông báo tới nhân viên của trung tâm qua điện thoại. Trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên chờ trong lớp học. Sau 30 phút nếu học viên không đến, trung tâm có quyền hủy bỏ buổi học đó của học viên và vẫn tính phí của buổi học này. (For 1 on 1 classes: Students, who cannot come to class on time for emergency reasons, should notify staff via phone. The teacher will be asked to wait in the classroom for 30 minutes. After 30 minutes, if the student still has not arrived, the center has all right to cancel and still charge tuition fee for that lesson)
PHẦN 3- CHUẨN BỊ BÀI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP & HOÀN THÀNH  CÁC BÀI TẬP VỀ NHÀ/ PREPARING FOR CLASS & COMPLETE HOMEWORK BEFORE CLASS
– Để đảm bảo chất lượng chương trình học, mọi học viên của Trung tâm đều có trách nhiệm chuẩn bị bài học trước khi đến lớp & hoàn thành đầy đủ các bài tập về nhà được giao chất lượng nhất. Chúng tôi có quyền yêu cầu học viên đóng phí học lại nếu: (In order to ensure the quality of the curriculum, all students are responsible for preparing new lessons & completing assigned homework with the best quality before class. We reserve the right to request a reimbursement from a student if:)
  • Học viên không hoàn thành được từ 50% bài tập về nhà trở lên, và (Student failed to complete at least 50% & above of homework, and)
  • Đạt thấp hơn 50% tổng số điểm trên lớp (Achieve less than 50% of the total score in class)

PHẦN 4 – THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ/ TECHNOLOGY DEVICES
– Học viên cần tích cực và tập trung tham gia mọi hoạt động trong lớp học. Mọi thiết bị công nghệ đều bị cấm sử dụng trong lớp. Một số trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của giáo viên. (Students should actively focus and participate on all activities of the lesson. All technology devices are banned in the classroom. Some special cases must have teachers’ permission)
PHẦN 5 – LỚP HỌC TRỰC TUYẾN/ LIVE CLASS
– Một số yêu cầu kỹ thuật: Học viên sử dụng máy tính cá nhân hoặc máy tính bàn có kết nối Internet ổn định (ưu tiên mạng dây), bật camera và tai nghe(Make sure technical requirements are ready: A laptop or desktop, with stable internet connection, camera turn on and headset)
– Yêu cầu về không gian học tập: là nơi yên tĩnh. Học viên cần chuẩn bị và kiểm tra mọi trang thiết bị học tập 10 phút trước khi bắt đầu lớp học. (Be in a quiet room and do system testing, prepare all learning materials/ learning tools 10 minutes before the class)
– Không được chia sẻ đường link, mật khẩu đăng nhập vào lớp học trực tuyến cho người khác sử dụng. (You are not allowed to share the link and password of the Live Class to others)
– Học viên được yêu cầu sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phù hợp trong lớp học để thể hiện sự tôn trọng tới giáo viên, trợ giảng và các bạn học. (Students are required to use appropriate communicative language in class to show respect to teachers, teaching assistants and classmates)
– Không tùy ý sử dụng các công cụ trên phần mềm học trực tuyến mà không có sự cho phép của giáo viên và không hành động tùy ý gây ảnh hưởng trực tiếp tới lớp học. (Do not use other tools of the software without permission or take any actions that effect to the Live Class)
– Nếu học viên không tham gia lớp học vì một lý do nào đó thì tự học qua các video đã được ghi (nếu có) hoặc tự ôn bài (nếu không có video ghi lại), và làm đầy đủ bài tập được giao. Nếu nghỉ quá 20% tổng số buổi trong khóa học và hoàn thành dưới 50% số lượng bài tập được giao trong cả khóa học thì học viên sẽ không được làm bài kiểm tra khi kết thúc khóa học và phải đăng ký học lại. (If the student could not join the class because of some reasons, they have to learn through the video record lessons (if available) or self study as well as complete all homework/ practice exercises. If the attendance in each course is less than 20% and exercises completed less than 50% for the whole course, the student will not allowed to take a final course test and will be required to retake the course)
PHẦN 6 – HOÀN HỌC PHÍ/ REQUEST FOR REFUND
 Học viên muốn xin hoàn phí cần điền vào bản yêu cầu (Mẫu Phiếu Yêu Cầu Hoàn Phí) dưới sự hướng dẫn của nhân viên của Trung tâm. Việc hoàn học phí chỉ được xem xét khi học viên đã nộp đủ học phí của khóa học và trong các trường hợp sau: (Students should complete “Student Refund Request Form” under staff’s guidance at the center. The request will only be considered when tuition fees have been paid fully and in the following cases):
+ Hoàn lại 100% học phí đã đóng: trong trường hợp Trung tâm không mở lớp theo đúng kế hoạch trong vòng 3 tháng. (Refund 100% tuition fee: In case group classes are not opened as scheduled within 3 months)
+ Hoàn lại 50% học phí đã đóng: Học viên xin hoàn phí và thông báo 15 ngày trước khi khóa học bắt đầu. (Refund 50% tuition fee: Student request for a refund 15 days prior to the start date of class)
+ Hoàn lại 0% học phí đã đóng nếu khoá học đã bắt đầu. (Refund 0% tuition fee if the class is in progress)
– Yêu cầu của học viên sẽ được Ban Giám đốc Trung tâm xem xét và duyệt chi trả. Học phí sẽ được hoàn lại thông qua hình thức chuyển khoản trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc. (The request will be deliberated by the Board of Directors. The refund will be transferred within 20 (twenty) business days via bank account)
PHẦN 7 – CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC/ COURSE CHANGE
– Học viên có lý do chính đáng sẽ được Ban giám đốc Trung tâm xem xét và phê duyệt để chuyển đổi khóa học. Lý do chính đáng bao gồm: (Request for changing class will be considered for the following reasons):
+ Thời gian của khóa học không phù hợp và số giờ đã học không quá 50% thời lượng khóa học (Course schedule is not in accordance with students’ availability and the number of hours left is not over 50% of duration)
+ Khóa học không phù hợp: chỉ áp dụng nếu sau 2 buổi học đầu tiên nếu trình độ học viên không phù hợp với khóa học. Phải có xác nhận bằng văn bản (qua email, tin nhắn hoặc thư giấy) từ phụ huynh (hoặc) học viên, và nhân viên tư vấn phụ trách học viên này
(Students’ level is not in a line with the course: will be considered valid if the student attended only the first 2 lessons of the course. A confirmation by email, text, written letter is required from parents (or) student, and a staff in charge)
– Học viên được chuyển đổi khóa học một lần duy nhất. (Each student is permitted to reserve a course once only)
– Lệ phí thay đổi khóa học là 1.000.000 VNĐ (Course changing fee is 1,000,000 VND)
– Phần chênh lệch học phí, trong trường hợp khóa học mới chuyển sang có học phí thấp hơn số phí đã đóng sẽ không hoàn lại (The difference the in tuition fees, in case the course is transferred to a tuition fee lower than the paid fee, will not be refunded)
– Học phí khi thực hiện chuyển lớp sẽ tính theo các chương trình ưu đãi hiện hành vào thời điểm chuyển lớp (Tuition fees when transferring classes will be charged according to the current incentive programs at the time of class transfer)
PHẤN 8– HÌNH THỨC BẢO LƯU KHÓA HỌC & HÌNH THỨC CHUYỂN HỌC PHÍ/ COURSE RESERVATION & TUITION TRANSFER
Học viên khi đã đăng ký khoá học, lộ trình học, cần đảm bảo thời gian đến lớp liên tục (Student must arrange their time to study continuously after making payment)
Học viên có thể được áp dụng hình thức bảo lưu khóa học và chuyển học phí. Ban giám đốc Trung tâm sẽ chỉ xem xét và phê duyệt để bảo lưu khóa học (hoặc) chuyển học phí khi: (Request for course reservation will be considered if):
+ Lý do chính đáng do Ban Giám đốc Trung tâm xem xét và phê duyệt (Valid reasons are reviewed and approved by Board of Directors)
+ Số giờ đã học không vượt quá 50% tổng giờ khóa học/ tổng lộ trình học tập (The number of hours used is not over 50% of duration) 
1. Đối với hình thức bảo lưu khóa học (For course reservation):
– Trung tâm đồng ý bảo lưu số học phí dựa trên số tiền học phí còn lại chưa sử dụng, tính từ ngày học viên xin bảo lưu khóa học (We agrees to reserve the tuition fee left from requested date)
– Số học phí bảo lưu này sẽ được sử dụng vào khóa học với chương trình ưu đãi hiện hành tại thời điểm học viên quay trở lại lớp. Học viên vui lòng đóng bổ sung phần phí chênh lệch trong trường hợp số học phí bảo lưu thấp hơn số học phí của khóa học vào thời điểm công bố (The reserved amount will be applied in accordance with the promotion program by the time the student resumes the study. Students need to pay the surcharge)
– Lệ phí bảo lưu khóa học là 1.000.000 VNĐ (The reservation fee is 1,000,000 VND)
– Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 3 (ba) tháng tính từ ngày bảo lưu. (Course Reservation is valid for maximum 3 (three) months from the requested date)
2. Đối với hình thức chuyển học phí (For transferring tuition fee):
– Học viên có thể chuyển học phí chưa sử dụng sang cho người khác
– Học viên muốn xin chuyển học phí thì cần điền vào bản yêu cầu (Mẫu Phiếu Yêu Cầu Chuyển Phí) dưới sự hướng dẫn của nhân viên của Trung tâm (Students should complete “Tuition Transfer Request Form” under staff’s guidance at the center
– Lệ phí chuyển phí là: 1.000.000 VNĐ (The transfer fee is 1,000,000 VND)
Sau 3 tháng, nếu học viên không đi học lại và cũng không tiến hành chuyển học phí, hệ thống của Trung tâm sẽ tự động xoá số tiền đã bảo lưu (After 3 months, if student cannot arrange to study or transfer the unused tuition fee, the center reserves the right to forfeit the amount). Học viên chỉ được áp dụng bảo lưu khóa học (hoặc) chuyển học phí một lần duy nhất (Each student is permitted to request a course reserve once only)
PHẦN 9– ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA HỌC VIÊN/ STUDENT FEEDBACK
– Chúng tôi luôn chào đón mọi ý kiến đóng góp của Quý phụ huynh và học viên: (We welcome all feedbacks from parents and students about):
+ Chất lượng đào tạo (Teaching Quality)
+ Tài liệu khóa học (Course Materials)
+ Dịch vụ (Services)
+ Trang thiết bị (Facilities)
– Mọi ý kiến đóng góp của Quý phụ huynh và học viên sẽ được tập hợp lại và báo cáo kịp thời lên Ban giám đốc Trung tâm để có phương án hữu hiệu nhất. (All feedback will be collected and submitted to the Board of Directors to find the best solution) 
Tôi đã đọc kỹ nội quy học tập của GLN & sẽ chấp hành nghiêm chỉnh theo nội quy này trong suốt quá trình học tập tại GLN Vui lòng xác nhận điều khoản


Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]