Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Speaking & Writing

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 11/01/2022
Trung tâm: Pham Hung
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

19:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 14/01/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
30,000,000(Trước 60 ngày)
30,000,000(Trước 30 ngày)
30,000,000(Trước 15 ngày)
30,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/02/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 19/02/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/02/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us