Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE Pre-Intermediate

18:00-20:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/07/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

19:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 04/08/2020
Trung tâm: Vo Van Tan
6,160,000(Trước 60 ngày)
6,545,000(Trước 30 ngày)
6,930,000(Trước 15 ngày)
7,700,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

17:30-19:30 (Thu17:30-19:30; /Sat09:00-11:00; /Sun09:00-11:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/08/2020
Trung tâm: Pham Hung
22,500,000(Trước 60 ngày)
22,500,000(Trước 30 ngày)
22,500,000(Trước 15 ngày)
22,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 14/08/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-20:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 24/08/2020
Trung tâm: Pham Hung
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:00-20:30 (Mon/Fri18:00-20:30; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 24/08/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,392,000(Trước 60 ngày)
7,854,000(Trước 30 ngày)
8,316,000(Trước 15 ngày)
9,240,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 09/09/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 25/09/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 08/10/2020
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 23/10/2020
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us