Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE Elementary

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 25/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,392,000(Trước 60 ngày)
7,854,000(Trước 30 ngày)
8,316,000(Trước 15 ngày)
9,240,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 85h
Khai giảng: 26/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,472,000(Trước 60 ngày)
11,127,000(Trước 30 ngày)
11,781,000(Trước 15 ngày)
13,090,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us