Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 23/03/2020
Trung tâm: Trang Thi
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/03/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

10:00-12:00 (Tue/Thu10:00-12:00; )
Thời gian học: 16h
Khai giảng: 31/03/2020
Trung tâm: Vo Van Tan
5,600,000(Trước 60 ngày)
5,600,000(Trước 30 ngày)
5,600,000(Trước 15 ngày)
5,600,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

15:00-16:30 (Tue/Thu/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 03/04/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,850,000(Trước 60 ngày)
14,850,000(Trước 30 ngày)
14,850,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

09:00-11:00 (Sat09:00-11:00; /Sat13:00-15:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 04/04/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,850,000(Trước 60 ngày)
14,850,000(Trước 30 ngày)
14,850,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:30-21:00 (Mon18:30-21:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 06/04/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,392,000(Trước 60 ngày)
7,854,000(Trước 30 ngày)
8,316,000(Trước 15 ngày)
9,240,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 20/04/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 27/04/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 05/05/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 09/06/2020
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us