Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

GE Foundation

19:00-21:00 (Mon/Thu19:00-21:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 16/11/2023
Trung tâm: VHSC
7,200,000(Trước 60 ngày)
7,650,000(Trước 30 ngày)
8,100,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: Thuy Khue
6,000,000(Trước 60 ngày)
6,000,000(Trước 30 ngày)
6,000,000(Trước 15 ngày)
6,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us