Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE_Private

19:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/05/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
9,000,000(Trước 60 ngày)
9,000,000(Trước 30 ngày)
9,000,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:30-21:00 (Wed/Fri18:30-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/05/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

14:00-16:00 (Mon/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Pham Hung
14,000,000(Trước 60 ngày)
14,000,000(Trước 30 ngày)
14,000,000(Trước 15 ngày)
14,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Pham Hung
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Foundation

18:00-20:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/06/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

14:00-16:30 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
6,098,000(Trước 60 ngày)
6,480,000(Trước 30 ngày)
6,861,000(Trước 15 ngày)
7,623,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-19:30 (Mon18:00-19:30; /Sat10:00-11:30; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 19/06/2023
Trung tâm: VHSC
22,000,000(Trước 60 ngày)
22,000,000(Trước 30 ngày)
22,000,000(Trước 15 ngày)
22,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

08:30-10:30 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 02/07/2023
Trung tâm: Pham Hung
21,000,000(Trước 60 ngày)
21,000,000(Trước 30 ngày)
21,000,000(Trước 15 ngày)
21,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us