Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Kids_Private

17:00-18:00 (Mon/Wed17:00-18:00; /Sat08:00-09:00; )
Thời gian học: 71.5h
Khai giảng: 15/01/2022
Trung tâm: Tan Cang
25,025,000(Trước 60 ngày)
25,025,000(Trước 30 ngày)
25,025,000(Trước 15 ngày)
25,025,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 12/02/2022
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us