Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Discoverers_2A

18:00-19:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 02/02/2023
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

15:00-17:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/02/2023
Trung tâm: Thuy Khue
10,919,000(Trước 60 ngày)
11,602,000(Trước 30 ngày)
12,284,000(Trước 15 ngày)
13,649,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 12/02/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 12/02/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

08:00-10:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 18/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us