Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Kids_Private

19:00-20:30 (Mon)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: VGP
836,000(Trước 60 ngày)
836,000(Trước 30 ngày)
836,000(Trước 15 ngày)
836,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

14:00-16:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 04/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

16:15-18:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 24/06/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us