Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

Kids_Private

16:30-18:00 (Sun16:30-18:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 26/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
7,650,000(Trước 60 ngày)
7,650,000(Trước 30 ngày)
7,650,000(Trước 15 ngày)
7,650,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 03/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

19:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 04/12/2023
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 17/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us