Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Kids_Private

17:45-19:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 72h
Khai giảng: 11/02/2020
Trung tâm: Tan Cang
18,000,000(Trước 60 ngày)
18,000,000(Trước 30 ngày)
18,000,000(Trước 15 ngày)
18,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

YLE_Movers

18:00-19:30 (Fri)
Thời gian học: 1h
Khai giảng: 14/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
200,000(Trước 60 ngày)
200,000(Trước 30 ngày)
200,000(Trước 15 ngày)
200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 22/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/02/2020
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_6B

08:00-10:00 (Sun08:00-10:00; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/02/2020
Trung tâm: Trang Thi
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 01/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/03/2020
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 08/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us