Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Discoverers_3A

18:00-19:30 (Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 06/10/2021
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 10/10/2021
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 17/10/2021
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3A

18:00-20:00 (Sat18:00-20:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/10/2021
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

16:45-17:45 (Wed16:45-17:45; /Sat15:00-16:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/10/2021
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us