Câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Câu đảo ngữ là một trong số các kiến thức được đánh giá khá khó nhằn trong phần ngữ pháp Tiếng Anh. Câu đảo ngữ thường xuất hiện trong các thi tiếng Anh quốc tế như TOEIC, IELTS,… hoặc những bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh. Nhằm giúp bạn hiểu hơn về câu đảo ngữ trong lúc học, GLN sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức đầy đủ nhất đối với câu đảo ngữ.

Câu đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữ là câu có một thành phần nào đó được đặt lên vị trí đầu câu, làm cho cấu trúc thông thường bị đảo lộn. Thành phần được đảo lên đầu câu có thể là trạng từ, phó từ, trợ động từ. Sau khi đảo ngữ, các thành phần khác của câu cũng sẽ có sự thay đổi. Đây cũng có thể là một dấu hiệu giúp bạn nhận biết đâu là câu đảo ngữ.

Chúng ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ khi muốn nhấn mạnh vào một sự việc hay một chủ thể chính trong câu. Cấu trúc đảo ngữ vừa có thể xuất hiện ở văn nói thường ngày hoặc văn viết trang trọng.

Các loại câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Câu đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất (thường là các trạng từ phủ định)

 • Cấu trúc: Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ
 • Ví dụ:
 • We’ve never had a chance to sit down and talk.

→ Never have we had a chance to sit down and talk.

 • He rarely spends time on playing video games.

=> Rarely does she spend time on playing video games.

Câu đảo ngữ với No và Not any

 • Cấu trúc:
 • No + Danh từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ
 • Not any + Danh từ + Trợ động từ Chủ ngữ + Động từ
 • Ví dụ:
 • No more money will he lend you since you haven’t pay him back last time.

Câu đảo ngữ với Only

Cấu trúc:

Only once/ Only later/ Only then/ Only in this way + Trợ động từ + S + clause

Only after/ Only when + S + Ved+ Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Only by/ Only with + N + Trợ động từ+ S + V

Only in + N + Trợ động từ + S + V

Only if + Clause, + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only once did I meet her
 • Only in this way can the project be done quickly.
 • Only with courage could he finish our challenge.
 • Only when the show ended could he go to the bathroom.
 • Only in Vietnam did they see such beautiful landscapes.
 • Only if he was not sick, could he attend the concert with his friends.

Câu đảo ngữ với Such và So…that

Cấu trúc:

 • So + Tính từ/ Trạng từ + Trợ động từ + Danh từ + that + Mệnh đề
 • Such + Mạo từ + Tính từ + Danh từ + that + Mệnh đề
 • Ví dụ:
 • It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such hot coffee is it that I can’t drink it.

 • This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So boring is this book that I couldn’t finish it.

Câu đảo ngữ với Until, Till

 • Cấu trúc: Not until/Till + Trợ động từ + Chủ ngữ + Vị ngữ + that + Mệnh đề
 • Ví dụ: Till 12 p.m did he finish his exercise

Đảo ngữ với câu điều kiện

Đối với câu điều kiện loại 1

Cấu trúc: Should + Mệnh đề, Chủ ngữ + will/should/may + Động từ

Ví dụ:

 • If she has a lot of money, she will buy a new house

=> Should she have a lot of money, she will buy a new house

Đối với câu điều kiện loại 2

Cấu trúc:

 • Were + Chủ ngữ + to + Động từ, Chủ ngữ + would/could/might + Động từ
 • Were + Chủ ngữ, Chủ ngữ + would/could/might + Động từ

Ví dụ:

 • If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were I rich, I could afford to buy an expensive car.

 • If I were you, I would tell him the truth.

=> Were I you, I would tell him the truth.

Đối với câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: Had + Chủ ngữ + Động từ P3, Chủ ngữ + would/should/might have + Động từ P3

Ví dụ:

 • If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.

Trên đây là bài viết giúp bạn có thêm cho mình kiến thức hữu ích về câu đảo ngữ. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thêm thông tin để chuẩn bị và luyện tập một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra nếu đang gặp khó khăn trong việc học ngoại ngữ, bạn có thể tham khảo các khóa học tại GLN English Center để có lộ trình học Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất nhé.

Để biết thêm thông tin về các khóa học cũng như chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ hotline tư vấn: 0989 310 113 để được giải đáp cụ thể và miễn phí.

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


  [recaptcha]

  Call Us