Nhiều cơ hội trúng tuyển các trường Đại học hàng đầu khi sở hữu từ 5.5 IELTS

Nhiều trường đại học trên cả nước tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển sinh năm 2023. Khi sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5, các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển các trường Đại học hàng đầu.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Theo phương thức 4, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-Level, SAT, ACT); Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS, TOEFL iBT, HSK và HSKK, JLPT, TOPIK II); Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng đăng ký xét tuyển là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 1) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường: tại đây

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đối với xét tuyển kết hợp nhóm thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia: Thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên. Ngoài ra, thí sinh cần có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với xét tuyển kết hợp nhóm thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT: thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2023 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường đại học Kinh tế quốc dân: tại đây

Học viện tài chính

Với phương thức xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT, thí sinh cần có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/ TOEFL iBT đạt từ 55 điểm; hoặc có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm/ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên (chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ). Đồng thời xếp loại học lực Giỏi 2 năm trở lên bậc THPT trong đó có năm lớp 12.

Với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/TOEFL iBT đạt từ 55 điểm; hoặc kết quả thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm/ ACT đạt từ 22 điểm trở lên. Chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện tài chính:  tại đây

Trường Đại học Thương Mại

Năm 2023, trường Đại học Thương Mại sử dụng 2 phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS sau:

 1. Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh thuộc 1 trong 2 đối tượng sau:

 • Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: IELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT đạt 50 trở lên; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2. 9
 • Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên.
 1. Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT năm 2023, thuộc 1 trong 2 đối tượng sau:
 • Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: IELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT đạt 50 trở lên; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2.
 • Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên.

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường đại học Kinh tế quốc dân: tại đây

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngoài các yêu cầu theo quy định chung, Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên; và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 hoặc học kì 1 lớp 12 đạt từ 7.5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển phương thức kết hợp.

Thí sinh xem chi tiết Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: tại đây

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Đối với các ngành của Trường trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2023) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 72 điểm trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2023 đối với các ngành Sư phạm; và đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên đối các ngành còn lại.

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế): tại đây

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

Chương trình 1: Xét tuyển chương trình cử nhân chính quy quốc tế

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 của Việt Nam đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.

Thí sinh xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường Đại học Kinh tế: tại đây

Trường Đại học Công nghệ  Thông tin (Đại học Quốc gia Tp HCM)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sử dụng phương thức kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển. Thí sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 5.5 IELTS trở lên và thỏa mãn các điều kiện khác thuộc phương thức này.

Thí sinh xem chi tiết Phương thức tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin: tại đây

Trường Đại học Mở TP. HCM

Trường Đại học Mở TP. HCM ưu tiên xét tuyển kết quả học bạ THPT có chứng chỉ quốc tế. Để đủ điều kiện đăng ký, thí sinh thỏa mãn cùng lúc điều kiện của Phương thức 5 và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS đạt 5.5 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương – Tham khảo PL2) trong thời hạn 02 năm đối với các ngành trong trường (trừ ngành Ngôn ngữ)

Thí sinh xem chi tiết Thông tin Tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM tại đây

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng và cử nhân Pathway)

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;
 • Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh;
 • Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên; hoặc tương đương;
 • Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 80% trở lên.

Thí sinh xem chi tiết Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM: tại đây

Trên đây là danh sách các Trường Đại học xét tuyển chứng chỉ IELTS năm 2023. Có thể thấy rằng, với IELTS từ 5.5, các bạn thí sinh gia tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Và việc sở hữu tấm bằng IELTS sẽ trong tầm tay khi bạn hiểu được khả năng của bản thân và có lộ trình ôn tập phù hợp.

Đạt IELTS mục tiêu với học bổng tới 18 triệu đồng!

Dành cho 50 học viên đầu tiên!

Đăng ký tại: https://bit.ly/Hoc_Bong_thang_6

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, trung Tâm Anh Ngữ GLN là một trong những địa chỉ tin cậy nhất trong việc đào tạo tiếng Anh, đặc biệt là luyện thi IELTS ở Hà Nội. GLN nổi tiếng là trung tâm đào tạo học viên điểm cao khi có hơn 6000 học viên đạt 7.0 – 8.5 IELTS.

5 ưu điểm của khóa học IELTS tại GLN

 • Được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên nước ngoài 100% có chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS.
 • Cung cấp các chiến thuật làm bài hiệu quả giúp học viên tự tin và thành công trên bài thi IELTS.
 • Cập nhật liên tục thông tin và những thay đổi mới nhất về kỳ thi IELTS.
 • Xây dựng nền tảng tiếng tiếng Anh, phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết cho học viên.
 • Cam kết học viên sẽ tăng từ 0.5 – 1.5 band điểm trong thời gian ngắn.

Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình hoặc đang chuẩn bị cho bài thi IELTS, hãy đến với Trung Tâm Anh Ngữ GLN để trải nghiệm một môi trường học tập chất lượng cao, hiệu quả và thân thiện nhất.

Danh sách các trường sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin về các khóa học cũng như chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ hotline:

 • GLN Phạm Hùng: 0989 310 113 – 034 678 1113
 • GLN Tràng Thi: 0948 666 358

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


  [recaptcha]

  Call Us