Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2

Cause/problem and solution là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đưa ra điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân gây ra vấn đề của 1 hiện tượng nào đó, đồng thời nêu giải pháp cho vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng nhất là thí sinh cần đưa ra được điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng và cách giải quyết phù hợp. Hãy cùng Trung tâm Anh ngữ GLN tìm hiểu bí quyết đạt điểm cao dạng bài Cause/problem and solution nhé!

Cấu trúc bài viết dạng Cause/problem and solution

Đoạn 1: Introduction

1- Paraphrase question

2- Outline sentence

Đoạn 2: Problem

3- State problems

4- Explain first problem

5- Explain second problem

6- Example of second problem

Đoạn 3: Solution

7- State solutions

8- Explain solution to first problem

9- Explain solution to second problem

10- Example of solution to second problem

Đoạn 4: Conclusion

Sentence 11- Summary of main points in paragraphs 2 and 3

Chiến lược làm bài Cause/problem and solution

Bước 1.

  • Đầu tiên, hãy xác định chủ đề được đưa ra trong đề bài rồi phân tích điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng, từ đó ghi lại cách giải quyết mà bạn nghĩ ra.
  • Viết lại nguyên nhân gây ra hiện tượng hoặc cách giải quyết điểm có vấn đề, đồng thời đưa ra các giải quyết và ví dụ cụ thể.

 

Bước 2. Các lưu ý khi viết từng phần của bài luận

Viết mở bài

Là phần để cho các thí sinh dẫn vào các nội dung (nguyên nhân, điểm có vấn đề và giải pháp) sẽ bàn luận trong phần thân bài. Mở bài gồm hai phần là dẫn nhập và câu đặc trưng của dạng.

Lưu ý:

Dẫn nhập: Là phần giới thiệu hiện trạng của vấn đề được đưa ra trong đề bài. Bạn có thể sử dụng nội dung câu hỏi để viết dẫn nhập, nhưng không nên chép lại y nguyên mà nên diễn đạt lại theo cách khác mà không làm thay đổi nghĩa của đề bài gốc.

Viết thân bài

Thân bài là phần đưa ra nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng và đề xuất giải pháp. Thân bài có cấu tạo gồm hai đoạn văn.

Thân bài 1:

  • Nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề: ghi lại điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng.
  • Giải thích: giải thích thêm về nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng đó dưới góc nhìn thông thường.
  • Ví dụ: đưa ra ví dụ củng cố cho quan điểm dựa trên kinh nghiệm cá nhân, kết quả điều tra,…

Thân bài 2:

Giống như cách viết đoạn thân bài 1, ở đoạn thân bài 2, bạn nêu giải pháp cho nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề đã đưa ra trong đoạn trước, đồng thời giải thích và đưa ra ví dụ kèm theo.

Viết kết bài

Là phần để các bạn khép lại toàn bộ bài luận, bao gồm phần tóm tắt và lời kết. Trong kết bài, bạn cần đề cập và sắp xếp những nội dung trọng tâm đã bàn luận ở các phần trên, bởi vậy bạn nên diễn đạt lại các ý đã bàn theo cách khác thay vì viết lại y nguyên các nội dung cũ.

Example answer

Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century, and sea levels are continuing to rise at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions.

Climate change is among the principal dangers facing people this century, and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problems caused by this phenomenon are the loss of land and the flooding of homes and then argue that pollution reduction and building flood protection are the most viable solutions.

The foremost problems caused by climbing sea levels are that land is being lost and peoples’ residences are often flooded. As water levels rise, low-lying land is submerged and many countries become smaller. Furthermore, millions of people all over the world live in coastal areas, and if the sea rises by even a few feet, they are inundated with water and lose their property. The devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

Possible solutions to these problems would be to reduce the amount of pollution being created and to build flood barriers. If each person reduces their carbon footprint, the negative effects on the environment will be reduced and this will mean that the water level will stop rising. Furthermore, flood defences, such as dikes, dams, and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to some countries losing landmass and many of the worlds’ cities being left underwater, but possible solutions could be to protect our environment and to utilise the flood prevention techniques already used by countries like Holland.

Ngoài ra nếu đang gặp khó khăn trong việc học ngoại ngữ, bạn có thể tham khảo các khóa học tại GLN English Center để có lộ trình luyện thi IELTS một cách hiệu quả nhất nhé. Để biết thêm thông tin về các khóa học cũng như chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ hotline tư vấn: 0989310113 để được giải đáp cụ thể và miễn phí.

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us