Những câu hỏi cửa miệng khi làm Writing Task 1

Nếu như bạn đã đọc được những gợi ý về các thắc mắc thông dụng trong Speaking và Writing Task 2, dưới đây sẽ là 9 câu hỏi về ơhần Writing task 1 đã được giám khảo Simon giải thich rõ ràng. Cùng ôn tập chăm chỉ nhé!

Có thể sử dụng thì quá khứ ở writing task 1 được không?

Trong một vài trường hợp thì có thể. Nhưng đừng viết nhưng câu như “ the number was increased.” Khi miêu tả về số liệu, bạn chỉ cần viết đơn giản là “the number of…increased.”

Chúng ta có cần đề cập tất cả số liệu ở bài Writing task 1 không?

 

nhất thiết bạn phải cố gắng viết tất cả số liệu, chỉ cần chú ý đến các thông tin chính, quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu bạn chẳng đề cập tới một con số nào cả, chắc chắn rằng, bài Writing đó sẽ nhận được điểm kém.

Writing task 1 có phải không cần phần kết luận?

Chắc chắn, bạn chỉ cần có một phần tóm tắt sau phần mở bài hoặc ở phần kết bài là được.

Nhiều giáo viên khuyến khích sinh viên sử dụng các cụm từ “bottom out” hoặc “level off” để gây ấn tượng với giám khảo chấm thi? Liệu điều này có chính xác?

Theo quan điểm cá nhâ của Simon, vị giám khảo này không bao giờ sử dụng những từ này, tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng, hãy tìm kiếm trên google trước tiên để xem cách sử dụng.

Tại sao không có “s” ở cụm “10-year period”?

“10-year” đóng vai trò là tính từ để miêu tả một khoảng thời gian. Nó mang nghĩa là “một khoảng thời gian dài” và chúng ta thì không thêm “s” vào tính từ đúng không?

Điểm cho phần Writng task 1 và 2 được chia như thế nào?

1/3 tổng số điểm cho task 1 và 2/3 cho task 2

Có thể sử dụng các từ như “plunge, plummet, rocket, soar” không?

Theo Simon, ông sẽ không sử dụng những từ này vởi chúng sẽ mang nghĩa hơi phóng đại và khiến giám khảo chấm thi đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có phải bạn đã học một list các từ đồng nghĩa.

Ở phần mở bài, có thể bê nguyên từ trong đề bài được không?

Hoàn toàn được, miễn bạn đừng bê tất cả từ vựng xuống phần bài viết là được. Bạn có thể sủ dụng tên ở biểu đồ để paraphrase câu hỏi.

Một số lỗi cơ bản nhất trong Writing task

Có rất nhiều trường hợp thí sinh IELTS viết các câu thiếu chủ ngữ rõ ràng như “ Canada decreased” hay “the USA was the highest.”

Khi nhìn vào những câu này trong bài viết, giám khảo sẽ không hiểu bạn muốn viết gì bởi Canada, the country, didn’t decrease!

Bạn cần miêu tả rõ ràng hơn, ví dụ: dân số của Canada hay lượng người thất nghiệp ở Canada… Ví dụ:

– Unemployment in Canada decreased.
– The USA had the highest rate of unemployment.

Lưu ý: saying that a country increases or decreases sounds very strange!

Sự khác biệt giữa “in+year” và “by+year” là gì?

Đây nhé, khi bạn viết “in 2007”, bạn chỉ đang nói về năm 2007. Chẳng han, “ House prices were at their highesr point in 2007”. Câu này chỉ nói về giá nhà trong năm 2007 là cao nhất chứ không đề cập đến giá nhà trước năm 2007 ra sao.

Khi bạn sử dụng “by 2007”, đồng nghĩa với việc bạn đang nói về những gì diễn ra trong khoảng thừoi gian trước và tính đến năm 2007. Ví dụ “House prices had risen to their highest point by 2007″ sẽ gợi ý rằng giá nhà đang tăng theo tùng năm và cao nhất vào năm 2007.

Hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ khi đi với “in 2007” và quá khứ hoàn thành khi với “by 2007”.

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us