THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VISA AUSTRALIA – BANG NAM ÚC

1. Điều kiện nhập cư với sinh viên quốc tế dài hạn tại Nam Úc.

 • Công nhận các cựu sinh viên hoặc sinh viên hiện tại ở lại Nam Úc (và không ở tiểu bang nào khác) trong một số năm
 • Cục Nhập cư Nam Úc sẽ cấp đề cử của tiểu bang cho Thị thực Tạm thời loại 489 cho bất kỳ người nộp đơn nào:
  • Là sinh viên quốc tế hiện tại hoặc trước đây cư trú tại Nam Úc; VÀ
  • Đã cư trú liên tục tại Nam Úc từ tháng 3 năm 2012 trở về trước và tiếp tục cư trú tại Nam Úc; VÀ
  • Hiện tại:
   • Đang làm việc bất kỳ ngành nghề nào tại Nam Úc (không bắt buộc phải ở trình độ lao động lành nghề) trong ít nhất 3 tháng qua (tối thiểu 40 giờ mỗi hai tuần); HOẶC

   • Đang theo học một khóa với thời gian tối thiểu là 01 năm học ở Nam Úc

2. Nhóm sinh viên tốt nghiệp dạng ưu

 • Cục Nhập cư Nam Úc sẽ cấp đề cử của tiểu bang mà không yêu cầu kinh nghiệm làm việc để sinh viên có thể được đánh giá kỹ năng, khi sinh viên đáp ứng được các yêu cầu tốt nghiệp với bằng loại ưu.

 • Đối với những sinh viên tốt nghiệp ở Nam Úc có bằng Cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ bằng cách hoàn thành khóa học ở Nam Úc, kinh nghiệm làm việc được miễn nếu điểm trung bình (GPA) tối thiểu trong suốt thời gian học tập tại Nam Úc là 6.0. Điểm trung bình 6.0 cũng là yêu cầu bắt buộc đối với những người mong muốn có đề cử cho thị thực dài hạn loại 190.

 • Đối với những học sinh có thành tích học tập khá, nhưng không đạt điểm trung bình 6.0 trở lên, Cục Nhập cư Nam Úc sẽ cung cấp đề cử Visa Tạm thời (loại 489) cho những học sinh đạt điểm GPA từ 5,20 đến 5,99.

 • Để được miễn yêu cầu kinh nghiệm, người nộp đơn phải hoàn thành bằng cấp Nam Úc trong vòng hai năm gần nhất tiếp tục sống ở Nam Úc sau khi tốt nghiệp.

3. Dỡ bỏ yêu cầu bằng tối thiểu phải có bằng cử nhân trong danh mục Quản lý Chuỗi

 • Kể từ tháng 7 năm 2014, di cư theo chuỗi đã mở ra một con đường cho nhiều người nhập cư gia nhập thành viên gia đình của họ ở Nam Úc

 • Đối với những ứng viên có thành viên gia đình đủ điều kiện đã cư trú tại Nam Úc, con đường di cư theo chuỗi chấp nhận các nghề nghiệp trong Danh sách có tay nghề cao bổ sung, nhưng trước kia loại này yêu cầu tối thiểu phải có bằng Cử nhân trở lên

 • Yêu cầu tối thiểu phải có bằng Cử nhân hiện đã được xóa bỏ, nghĩa là có thể thuộc nhóm ngành nghề thương mại không có trong Danh sách Nghề nghiệp do Nhà nước Úc đặt ra.

 • Con đường di chuyển chuỗi tiếp tục cho phép được cấp thị thực tạm thời, không phải thị thực vĩnh viễn.

Để biết thêm thông tin và điều kiện, vui lòng tham khảo trang web Cục Nhập cư Nam Úc:

https://migration.sa.gov.au/skilled-migrants/changes-to-general-skilled-migration-nomination-policies

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


  [recaptcha]